سین اول سلام،

سلام به بهار و باران و یاران،

سلام به پاکی چشمه ساران.

سین دوم سحر،

سحر که مرغ می خواند.

سحر که آوازش را سپیدار بلند می داند.

سین سوم سادگی،

ساده باشیم.

مثل بنفشه کنار جوی،

با پاکی هم کاسه باشیم.

سین چهارم سرود،

سرود شقایق و شعر وشور،

سرود پرواز به دور.

سین پنجم سپید، قلبمان سپید

مثل پرنده ای که به آسمان پرید.

سین ششم سفر،

سفر با پر سیمرغ در صبح روشن،

به سرزمین آب و گل و نسترن.

سین هفتم سلام

دوباره سلام

سلام به صبح و سپیده و سحر

سلام به پرواز و پر

عیدتان مبارک.

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 فروردین 1389    | توسط: Gharibeh - khazan    |    | نظرات()